top of page

OTISK

Weinhof Froschauer

Horní hlavní ulice 9

A-7572 Rohrbrunn

Telefon: +43 664/1928891

E-mail: thomas.froschauer@hotmail.com

Webové stránky: www.weinhof-froschauer.com

Zákonné oznámení

Společnost Froschauer vynakládá veškeré přiměřené úsilí, aby na této webové stránce poskytla správné a úplné informace. Froschauer však nepřebírá žádnou odpovědnost ani záruku, že informace uvedené na této webové stránce jsou aktuální, správné a úplné. To platí zejména pro všechna spojení („odkazy“), na které tato webová stránka přímo či nepřímo odkazuje. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah stránky, na kterou se dostanete prostřednictvím takového odkazu. Froschaeur vyhrazuje si právo na jakékoli předchozí změny nebo doplnění poskytnutých informací oznámení. Obsah tohoto webu je chráněn autorským právem.

bottom of page