top of page

OCHRANA DAT

Prohlášení o ochraně údajů pro Weinhof Froschauer.

Níže bychom Vás rádi informovali o zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s naší společností.


1.     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_Účel zpracování údajů a právní základ

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení objednávky, o kterou jste požádali. Poskytnutí vašich údajů je dobrovolné, ale bez jejich poskytnutí nelze smlouvu uzavřít.

Pokud nás kontaktujete pomocí formuláře na webu nebo e-mailem, budou vaše údaje a váš dotaz uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ následných dotazů. Tyto údaje vymažeme po 6 měsících, pokud to nebude mít za následek uzavření smlouvy, a zahájíme následné zpracování údajů.


2.     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_Přenos vašich dat

S vašimi údaji budeme zacházet s maximální péčí.

Vaše údaje budou předány pouze v takovém rozsahu

•      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_   k údržbě elektronických služeb (poskytovatel IT)

•      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_   k provedení dodávky (přepravní společnost)

•      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_   pro zpracování plateb (banka) a

•      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_   k plnění naší zákonné povinnosti (předání daňovému úřadu)

je nezbytný. 


3.     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_Doba uložení dat

Vaše údaje budeme uchovávat pouze po dobu a v rozsahu, který je nezbytný pro účel podle bodu 1, nebo do uplynutí zákonných povinností uchovávání nebo promlčecích lhůt.


4.     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_Abo – formulář

Pokud jste udělili souhlas se zasíláním direct mailu na naše webové stránky, budou vaše údaje zpracovány pro tyto účely. Proti tomuto zpracování údajů máte možnost kdykoli vznést námitku. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného na základě souhlasu až do okamžiku odvolání.


případně níže:

5.     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_Další zpracování vašich údajů

Vaše hlavní údaje budou zpracovány za účelem zasílání newsletteru. Údaje jsou zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu informovat vás o stejných nebo podobných produktech. Proti tomuto zpracování údajů máte možnost kdykoli vznést námitku.


6.     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_Vaše práva

V souvislosti se zpracováním vašich údajů máte práva kdykoli

•      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_  Information

•      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_  Correction

•      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_  deletion ("právo být zapomenut")

•      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_  Omezení zpracování

•      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_  přenositelnost dat

•      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_  Rozpor nebo

•      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_  Revocation (se souhlasem) a

•      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_  Stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů


7. Kontaktní údaje:

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy, kontaktujte nás!


Frogauer Thomas
Horní hlavní ulice 9
7572 Rohrbrunn

thomas.froschauer@hotmail.com

Tel: 06641928891

bottom of page